Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Priorytety badań 2007-2010 Priorytet badań 2012 Publikacje Aktualności Zespół naukowców Kontakt

Niemiecka kultura muzyczna w Europie Wschodniej

Po opadnięciu żelaznej kurtyny i przystąpieniu większości krajów wschodnioeuropejskich do Unii Europejskiej, warunki badań procesów muzycznych w Europie Wschodniej uległy gruntownej zmianie. Systematyczne pozyskanie tych, w dalszym ciągu charakteryzowanych przez niedobór, zakresów naukowych, powiązuje się tutaj z możliwościami międzynarodowej kooperacji, wspomagającej długotrwałe, kulturowe zespolenie Europy.

Temat projektu stanowi na tej podstawie zagadnienie niemieckiej kultury muzycznej w Europie Wschodniej z uwzględnieniem jej zmiennej perspektywy. Zamierzone badania zostały wstępnie skoncentrowane
na aspektach "migracji, korelacji i interferencji" (Priorytety badań 2004-2006); później przeważały pytania o ewentualne powiązania między "historiografią a pamięcią kulturową" (Priorytety badań 2007-2009). W międzyczasie konzetrują się te badania przede wszystkim na "możliwościach i perspektywach muzealnych przedstawień niemieckiej muzyki z i w Europie wschodniej" (Priorytet badań od roku 2012). W opracowywaniu pojedyńczych tematów liczy projekt szczególnie na zażyłą międzydyscyplinarną współpracę z niemieckimi i międzynarodowymi naukowcami. Teoretycznie jak i metodycznie projekt prowadzony jest w oparciu o standardy aktualnych badań kulturowo-historycznych.

Projekt został zapoczątkowany w styczniu 2004 roku na Uniwersytecie w Bonn i kontynuowany jest na Wydziale Muzykologii/Sound Studies (wcześniejszego, 1.10.2005 r. rozwiązanego wydziału Muzykologii), jak i międzydyscyplinarnego Zentrum für Kulturwissenschaft/Cultural Studies. Jego badnia naukowe są hojnie finansowane przez Zleceniodawcę dla Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec, i uważa swoją działalność jako równoległą do badań Instytutu Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej Republiki Federalnej Niemiec.