Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Priorytety badań 2007-2010 Priorytet badań 2012 Publikacje Aktualności Zespół naukowców Kontakt

Priorytet badań 2012

Zainteresowania nowego przedsięwzięcia naukowego są ukierunkowane na obszary problematyki i możliwości re-/prezentacji muzyki – rozumianej jako (przeżywana) praktyka kulturalna – i dźwięku w kontekście muzealnym: obszar zagadnień, które należy opracować zachowując treściowy kontekst ze specyficznymi zależnościami pomiędzy historią i kulturą Niemców żyjących w Europie Wschodniej i pochodzących stamtąd (i przy tym przy uwzględnieniu kompleksu tematów ‚Ucieczka i wypędzenie’). Celem jest obserwowanie aktualnych tendencji tematycznego i inscenizacyjnego łączenia muzyki/dźwięku w odpowiednich kontekstach wystawienniczych, dyskutowanie w ścisłym dialogu z pracownikami muzeów, naukowcami badającymi media i muzeologami na temat problemów i trudności przy opracowywaniu i prezentacji niematerialnych dóbr kulturalnych i migracyjnych, czy też wreszcie, wychodząc od postawionej diagnozy, opracowanie modeli wystawiania i przekazywania muzyki w kontekście muzealnym, i to zarówno przy uwzględnianiu zależności w procesach wystawienniczych dotyczące historii kultury jak i przypominania o kulturze.