Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Priorytety badań 2007-2010 'Niemiecka Kultura Muzyczna' Przykład Prus Zachodnich Muzyka jako Dobro Kulturalne Przykład Europy Płd.-Wsch. Priorytet badań 2012 Publikacje Aktualności Zespół naukowców Kontakt

Priorytety badań 2007-2010

Celem projektu w tej drugiej fazie były badania poświęcone zagadnieniom z zakresu "Historiografii muzyki i kultury pamięci", w tym głównie konceptom, transformacjom i perspektywom niemieckiej kultury muzycznej w Europie Wschodniej.

Punktem wyjściowym badań była tematyka sama w sobie. Założeniem było pozyskanie historii przedmiotu i dyskursów naukowych, które były lub są nadal od wieku XIX. aż po dzień dzisiejszy (przejściowo lub trwale) powiązane z nim w formie zróżnicowanych opracowań dyskursywno-analiticznych na temat 'niemieckiej kultury muzycznej' w Europie Wschodniej.

Prace badawcze były ponadto ściśle związane z rozważaniami na temat wybranego, indywidualnego regionu; metoda ta zastrzegała sobie możliwość sprawdzania postawionych wyników dyskursywnych i analitycznych badań na podstawie konkretnych historycznych materiałów i procesów. Tym intencjom poświęcony był przykład Prus Zachodnich badąjacy historię kultury muzycznej regionu ‘dolnej Wisly’. W tych przykładowych pracach stała więc w centrum uwagi jedna prowincja imperium niemieckiego, która była w przeszłości wprawdzie (stosunkowo silnie) zwartym obszarem niemieckiego zasiedlenia, ale stała niemniej jednak także pod wpływem różnorodnych, bardzo wnikliwych interferencji różnych grup narodowościowych i tradycji kulturalnych.

W dalszej – tym razem bardziej teoretycznie orientującej się – części projektu, perspektywa badań rozszerzyła się zasadniczo na wskutek zagadnienia muzyki stanowiącej niematerialne dobro kulturowe we wzajemnym oddziaływaniu między 'światem życia' a 'monumentem'. Chodziło tutaj o rozumienie muzyki, która wykracza poza zasięg schematów wysokiej kultury, o opracowanie odpowiednich źródeł historycznych pełniących funkcję medialnych magazynów, a taże o ich wypróbowanie w kontekście konceptów muzeologicznych.

Czwarta cześć projektu miała w końcu na celu zastosowanie już zasadniczo pozyskanych powiazań na konkretnym przykładzie z zakresu kultury muzycznej Europy Południowo-Wschodniej, w tym szczególnie kultury muzycznej Niemców Naddunajskich. Tym sposobem obejmowały intencje badawcze w odróżnieniu od przykładu byłej niemieckiej prowincji Prus Zachodnich, przede wszystkim wieloetnicznie ukształtowane regiony niemieckiego zasiedlenia.