Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Budowa instrumentów Zbiory, biblioteki i archiwa muz. Organizacje chóralne Priorytety badań 2007-2010 Priorytet badań 2012 Publikacje Aktualności Zespół naukowców Kontakt

Niemieckie organizacje chóralne a Europa Wschodnia

W zamiarze tego projektu znalazły się w centrum zainteresowań niemieckie organizacje chóralne na tle XIX wieku i ówcześnie narastająca świadomość narodowa, ponieważ właśnie w tym kontekście okazało się z całkowitą wyrazistością możliwe rozpracowanie ideologicznie kierowanych rywalizacji pomiędzy kilkoma współistniejącymi, lecz od siebie się różniącymi kulturami muzycznymi.

Na zasadzie tego kulturowo-naukowego i porównawczego założenia szczególny nacisk położony został na złożone współdziałania obrazów obcych z własnymi. Materiały źródłowe poddane zostały tutaj lekturze interdyscyplinarnej.

W ramach tego częściowego projektu w dniach od 25 do 27 maja 2006 roku zorganizowano w Bonn międzynarodową roboczą konferencję pod hasłem "Śpiew chóralny jako medium interkulturalności: formy, kanały, dyskursy" (program międzynarodowej konferencji). – Wygłoszone tam referaty a także niektóre uzupełniające i dodatkowo zamówione artykuły opublikowano w trzecim tomie sprawozdań z tego międzykulturowego projektu naukowego.