Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Budowa instrumentów Zbiory, biblioteki i archiwa muz. Organizacje chóralne Priorytety badań 2007-2010 Priorytet badań 2012 Publikacje Aktualności Zespół naukowców Kontakt

Budowa instrumentów w dyskursie międzykulturowym

Budowa instrumentów jest nie tylko wynikiem konstruktywnego procesu w dziedzinie technologii i praktyki muzycznej, jest również manifestacją powiązań o charakterze międzyregionalnym, międzyetnicznym i międzynarodowym.

Z osiągnięciem, dzisiaj w dużej mierze standardowych i od swoich poprzedników z kręgów muzyki ludowej wyraźnie różniących się, instrumentów artystycznych w Europie Wschodniej,, wzrosło tam również odpowiednie na nie zapotrzebowanie. Już wkrótce importy nie były w stanie pokryć popytu. Rozwinęło się samodzielne rzemiosło instrumentów. Fenomen migracji, korelacji i interferencji, wzrost liczby budowniczych instrumentów i ulepszanie się ich umiejętności, należą do bezpośrednich połączeń w przeobrażeniach międzykulturowych.

W ten sposób starano się w założeniach badawczych projektu o połączenie faktorów historycznych, geograficznych, technologicznych, estetycznych, soziokulturowych jak i gospodarczych.

W ramach tego częściowego projektu od dnia 3 do 5 grudnia 2004 roku odbyła się w Bonn międzynarodowa robocza konferencja (program międzynarodowej konferencji). – Wygłoszone tam referaty opublikowano (z jednym wyjątkiem) w pierwszym tomie sprawozdań z tego międzykulturowego projektu naukowego.