Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Budowa instrumentów Zbiory, biblioteki i archiwa muz. Organizacje chóralne Priorytety badań 2007-2010 Priorytet badań 2012 Publikacje Aktualności Zespół naukowców Kontakt

Zbiory, biblioteki i archiwa muzyczne jako fenomen wzajemnych oddziaływań niemieckiej kultury muzycznej w Europie Wschodniej

W kulturowo-naukowych badaniach przypisuje się szczególnie duże znaczenie zbiorom, bibliotekom i archiwom jako miejscom kulturowej pamięci, ponieważ odzwierciedlają one w swojej historii i różnorodnych formach organizacji, cele, ukształtowania i specyfiki zbiorów poszczególnych muzyczno-kulturalnych odcinków czasu, pomagają zatem rozróżniać pomiędzy historycznymi, regionalnymi, politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami poszczególnych kontekstów.

Projekt badawczy rozważa dlatego, jakie funkcje przypadły niemieckim zbiorom muzycznym w Europie Wschodniej. Projekt bada ponadto powstanie i rozwój instytucjonalnych i prywatnych zbiorów, i stara się wyjaśnić warunki i oddziaływania ich działalności na międzykulturowym podłożu.

W ramach tego częściowego projektu w dniach od 28 września do 1 października 2005 roku zorganizowano w Bonn międzynarodowy kongres pod hasłem „Zbiory muzyki – składnica interkulturalnych procesów“ (program kongresu). – Wygłoszone tam referaty, wszelkie dalsze archiwalne opisy i analizy a także wystąpienia i wyniki panelowych dyskusji opublikowano w drugim tomie sprawozdań z tego międzykulturowego projektu naukowego.