Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Priorytety badań 2007-2010 Priorytet badań 2012 Publikacje Tom 1: Budowa instrumentów Tom 2: Zbiory muzyczne Tom 3: Twórczość chóralna Tom 4: 'Niemiecka Kultura Muzyczna' Aktualności Zespół naukowców Kontakt

Sprawozdania z międzykulturowego projektu naukowego „Niemiecka kultura muzyczna w Europie Wschodniej”


Tom pierwszy:

Budowa instrumentów w dyskursie mięzykulturowym

s. 298, oprawa twarda, z przykładami nutowymi, 46 ilustracji w tekście, wyd. Erik Fischer, redakcja: Annelie Kürsten i Sarah Brasack, Wydawnictwo Franz Steiner, Stuttgart, 2006

ISBN 3-515-08811-3
€ 34,00

Spis treści

spis treści online

Wielostronne zagadnienia tej problematyki zostały podjęte podczas międzynarodowej konferencji w grudniu 2004 roku. Sprawozdania dokumentują kompleksowość aktualnych badań. Książka zawiera 22 artykuły, które rozważają specyficzne warunki i procesy wielostronnej kulturowej wymiany między byłym obszarem niemieckojęzycznym a Europą Wschodnią z perspektywy teoretycznych przybliżeń i na obszarze przykładowych spostrzeżeń. Cztery tematyczne zakresy tego tomu orientują się w kategoriach „transferu kulturowego“, „korelacji socjalno-ekonomicznych“, „topografii kulturowych“ i „pamięci kulturowej”. – Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim i niemieckim; teksty tłumaczone oraz teksty, które zostały napisane w języku niemieckim albo angielskim jako języku obcym, zawierają ponadto streszczenie w języku ojczystym danego naukowca.


Wydawnictwa tej serii sa finansowane przez Zleceniodawce dla Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec.