Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Priorytety badań 2007-2010 'Niemiecka Kultura Muzyczna' Przykład Prus Zachodnich Muzyka jako Dobro Kulturalne Przykład Europy Płd.-Wsch. Priorytet badań 2012 Publikacje Aktualności Zespół naukowców Kontakt

Przykład Europy Południowo-Wschodniej: Niematerialny wymiar kultury muzycznej Niemców Naddunajskich i Sasów Siedmiogrodzkich

Aktualne zamierzenie projektu rozumie się jako przedłużenie tudzież rozszerzenie tematu "Muzyka jako niematerialne dobro kulturowe we wzajemnym oddziaływaniu między 'światem życia' a 'monumentem'". W nawiązaniu do bardziej teoretycznych rozważań z roku poprzedniego fokus badań skierowany jest na jeden specyficzny przykład: na wymiar historiografii i kultury pamięci w ramach kultury muzycznej Niemców (pochodzących z) jak i zamieszkałych w niemiecko-naddunajskich i sasko-siedmiogrodzkich rejonach i niniejszym na wieloetnicznie ukształtowany obraz południowo-wschodnich obszarów Europy.

Oprócz pojedynczych studiów archiwalnych, które – w sensie poszukiwań śladów – pytają o zródła dokumentujące aspekty muzyki jako przeżyte kulturowe praktyki, projekt ma na celu inicjację nowych badań terenowych, przedstawiających aktualne praktyki muzyczne niemieckich mniejszości tudzież niemiecko-naddunajskich i sasko-siedmiogrodzkich wspólnot pamięci (Np. na miejscu na Węgrzech, w Serbii, w Rumunii lub też w Niemczech). W dalszym stadium formułowane będą pytania dotyczące spezificznych możliwści nowych rozwiązań dla prezentacji muzyki i kultury muzycznej w kontekście muzealnym lub wystawowym w oparciu o perspektywy kulturalno-naukowe.

W kontekście tego założenia naukowego odbyła się w dniach od 11. do 13. listopada 2010 r. w Bonn międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematowi "Muzyka w 'świecie życia'. Niematerialne wymiary kultury muzycznej Niemców żyjących w lub pochodzących z południowo-wschodnich rejonów siedliskowych". Prosimy zwrócić uwagę również na program.