Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Priorytety badań 2007-2010 'Niemiecka Kultura Muzyczna' Przykład Prus Zachodnich Muzyka jako Dobro Kulturalne Przykład Europy Płd.-Wsch. Priorytet badań 2012 Publikacje Aktualności Zespół naukowców Kontakt

Historia kultury muzycznej w Gdańsku i Prusach Zachodnich. Perspektywy badań transnacjonalnych

Metoda dyskursywnej analizy powiązana jest od samego początku z przykładem Prus Zachodnich. Z jednej strony ukazuje ona wprawdzie specyficznie regionalna problematykę, z drugiej umożliwia jednak powiązanie naukowego wymiaru konceptu i jego ogólnych interpretacji z historycznie trwałymi danymi i zdarzeniami indywidualnymi.

Region „Dolnej Wisły“ spełnia jak najbardziej tę funkcje, jako że ulegał podczas kilkusetletniej zmiennej kulturalnie i politycznie historii związków niemiecko-polskich wielokrotnie etnicznym i językowym wpływom. Dlatego też, w szczególnie intensywny sposób rozgrywały się tutaj w dwóch falach losy ‘ucieczek i wygnań’. – Na tej podstawie badane będą modelowo znaczenia fenomenu, jakim jest muzyka w powiązaniu z kultura ‘wygnańców’. Szczegółowo przedyskutowane będą ponadto politycznie pobudzane procesy przeobrażeń, specyficzne strategie socjokulturowych dystynkcji i identyfikacji, jak i międzykulturowych powiązań i przeważających opinii wartości.

Zadanie to zakłada ponadto stosowanie w tym kontekście nie tylko muzyczno-etnologicznych i –etnograficznych metod, lecz uwzględnia również kulturalno-naukowe i miedialno-archeologiczne założenia, dotyczące zbiorów kulturowych, form zbiorów pamięci i ich skutków dla badań muzykologicznych.

Proszę zwrócić uwagę również na program międzynarodowej konferencji „Historia kultury muzycznej w Gdańsku i w Prusach Zachodnich. Perspektywy badań transnacjonalnych”, która odbędzie się w dniach od 11 do 13 września 2008 roku w Bonn.