Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Priorytety badań 2007-2010 'Niemiecka Kultura Muzyczna' Przykład Prus Zachodnich Muzyka jako Dobro Kulturalne Przykład Europy Płd.-Wsch. Priorytet badań 2012 Publikacje Aktualności Zespół naukowców Kontakt

'Niemiecka Kultura Muzyczna w Europie Wschodniej':
Konstelacje – Metamorfozy – Dezyderata – Perspektywy

Zasadnicze starania o określenie kategorii muzycznej historiografii i kultury pamięci prowadzi nieodparcie do przekonania, że w pierwszej kolejności zakres tematyczny niemieckiej kultury muzycznej w Europie Wschodniej wymagał sam w sobie intensywnej i krytycznej autorefleksji, w trakcie której do rangi centralnych problemów podniesiono genezę i typologiczne oraz historyczne modyfikacje tego obszaru naukowego a także związane z nimi polityczne, społeczne i kulturalne wymagania i interesy.

Przy założeniu, że (w rozumieniu Michela Foucaulta) informacje naukowe generują także jednocześnie zjawiska, o których same mówią, przedsięwzięcie zostało ukierunkowane na dyskursy, których tematem była kultura muzyczna Niemców wywodzących się z Europy Środkowowschodniej i z Europu Wschodniej. Podczas omawiania relewantnych obszarów problematyki w centrum zainteresowania stały struktury myślowe i językowe, których zadaniem jest określanie konturów tych zjawisk, i które tym samym w takim samym stopniu otwierają i limitują swobodę komunikowania. Badania zatoczyły przy tym historyczny łuk, który sięga od koncepcji 'niemieckiej' muzyki, które rozwijano od XIX wieku, aż po rozważania o stopniach swobody, które mogą otworzyć się w przyszłości przed dyskursem o "Niemieckiej kulturze muzycznej w Europie Wschodniej".

Wyniki tego częściowego projektu zebrano w czwartym tomie sprawozdań z tego międzykulturowego projektu naukowego. Szczegółowy przegląd prac i tematy poszczególnych artykułów podano w Spisie treści do niniejszej publikacji.