Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Priorytety badań 2007-2010 'Niemiecka Kultura Muzyczna' Przykład Prus Zachodnich Muzyka jako Dobro Kulturalne Przykład Europy Płd.-Wsch. Priorytet badań 2012 Publikacje Aktualności Zespół naukowców Kontakt

Muzyka jako niematerialne dobro kulturalne we wzajemnym oddziaływaniu między 'światem życia' a 'monumentem'

Założenie zgodnie z którym muzyka rozumiana jest jako niematerialne dziedzictwo kulturowe – w kontekście projektu zrozumienie to obejmuje również dobra kulturowe pochodzące z emigracji – ukazuje muzykę jako wynik przeżytych kulturowych praktyk i kieruje uwagę na muzyczno-etnograficzne i etnologiczne dziedziny badań naukowych. Badania te obejmują z jednej strony już zarchiwowane źródła historyczne, spełniające funkcję medialnych magazynów, i zawierające co najmniej fragmentaryczne informacje o 'świecie życia'; z drugiej strony rozchodzi się o opracowanie zgodnych z duchem czasu wzorców dokumentujących powiązania mikro-historyczne lub historię codzienności, które – szczególnie w kontekście 'ucieczek i wypędzeń' – na celu mają twórczą dyskusję na temat możliwych prezentacji tychże źródeł i dokumentów w muzeach.

Projekt zakłada ścisłą konstruktywną współpracę i wymianę naukową między poszczególnymi dyscyplinami historycznych i etnograficznych badań muzycznych, które zazwyczaj pracują niezależnie od siebie. Rozważania nad materialnymi i niematerialnymi komponentami praktyk muzycznych i ich dyskursów rozumiane są w ścisłym połączeniu z zagadnieniami kulturowo-naukowymi, wspomagają one bowiem w szerszym wymiarze ujęcie (historycznych tudzież aktualnych) muzycznych jak i akustycznych elementów kultury pamięci.

W kontekście projektu badawczego odbyła się w dniach między 8.-10. października 2009 r. w Bonn międzynarodowa konferencja naukowa. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie programu konferencji.