Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Priorytety badań 2007-2010 Priorytet badań 2012 Publikacje Tom 1: Budowa instrumentów Tom 2: Zbiory muzyczne Tom 3: Twórczość chóralna 'Niemiecka Kultura Muzyczna' Aktualności Zespół naukowców Kontakt

Sprawozdania z międzykulturowego projektu naukowego „Niemiecka kultura muzyczna w Europie Wschodniej”

Cover4 Tom cztery:

'Niemiecka Kultura Muzyczna w Europie Wschodniej': Konstelacje – Metamorfozy – Dezyderata – Perspektywy

s. xiv i 484, 4 przykłady nutowe i 13 ilustracji w tekście, oprawa twarda, wyd. Erik Fischer, redakcja: Gerhard Müller i Alexander Kleinschrodt, Wydawnictwo Franz Steiner, Stuttgart, 2007

ISBN 978-3-515-09322-4
€ 62,00

Spis treśc

Niniejsza publikacja odróżnia się od dotychczasowych (i kolejnych) tomów sprawozdań z projektu pewną szczególną cechą, podjęto tu mianowicie próbę poddania obejmującego wiele dziedzin obszaru tematycznego, któremu są poświęcone działania naukowe w Bonn, krytycznej autorefleksji – genezę oraz typologiczne i historyczne modyfikacje obszaru problemów a także połączone z nimi polityczne, społeczne i kulturowe wymagania i interesy podniesiono tu do rangi centralnego przedmiotu badań. Przy tym historyczny łuk, który obejmuje sobą
24 prace, sięga od koncepcji 'niemieckiej' muzyki, jakie tworzono od
XIX wieku, poprzez aktualizowanie i transformacje, jakie miały miejsce po zakończeniu II wojny światowej w wyniku ucieczki i wypędzenia Niemców z miejsc ich wcześniejszego osadnictwa, aż po rozważania o stopniach swobody, jakie mogą się w przyszłości otworzyć przed dyskursem na temat "Niemieckiej kultury muzycznej w Europie Wschodniej". – Obok niemieckiego streszczenia każdy artukuł zawiera także streszczenie w języku angielskim.

Publikację serii wspiera pełnomocnik rządu federalnego do spraw kultury i mediów.