Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Priorytety badań 2007-2010 Priorytet badań 2012 Publikacje Tom 1: Budowa instrumentów Tom 2: Zbiory muzyczne Tom 3: Twórczość chóralna Tom 4:'Niemiecka Kultura Muzyczna' Aktualności Zespół naukowców Kontakt

Sprawozdania z międzykulturowego projektu naukowego „Niemiecka kultura muzyczna w Europie Wschodniej” 

Tom drugi (w dwóch częściach):

Zbiory muzyczne – magazyny interkulturowych procesów

Części A i B, s. 668, oprawa twarda, w dodatkowej twardej kieszeni, 76 przykładów nutowych, reprodukcje i ilustracje w tekście, wyd. Erik Fischer, redakcja: Annelie Kürsten, Sarah Brasack i Verena Ludorff, Wydawnictwo Franz Steiner, Stuttgart, 2007

ISBN 978-3-515-08995-1
€ 89,00

Spis treści

Indeks online

Zbiory, biblioteki i archiwa przedstawiają centralne miejsca wielostronnych społecznych interakcji i procesów kulturowo-historycznych. Z tego powodu struktury zbiorów muzycznych stały się w roku 2005 tematem międzynarodowego Kongresu w kontekście pamięci kulturowej, badanej pod kątem międzynarodowego dyskursu pomiędzy regionem niemieckojęzycznym a Europa Wschodnia.

Cześć pierwsza sprawozdań przedstawia trzy zasadnicze referaty teoretyczne, rozpoczynające rząd pojedynczych artykułów poświęconych zbiorom muzycznym z Republiki Czeskiej, Łotwy, Litwy, Włoch (Południowego Tyrolu), Austrii, Słowenii i Republiki Serbii. Cześć druga uzupełnia tę serię opisami zbiorów archiwalnych z Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Rzeczpospolitej Polski, Republiki Słowackiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na zakończenie przedstawione są w skrócie pytania, wypowiedzi i rezultaty trzech dyskusji panelowych. – Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim i niemieckim; teksty tłumaczone oraz teksty, które zostały napisane w języku niemieckim albo angielskim jako języku obcym, zawierają ponadto streszczenie w języku ojczystym danego naukowca.


Wydawnictwa tej serii sa finansowane przez Zleceniodawce dla Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec.